E-İhale

İhale Yoluyla Elektronik Satın Alma Süreci

 • Malzeme ve hizmet ihtiyaçlarınızı belirleyin
 • İhale dosyanızı hazırlayın
 • İhale koşullarınızı belirleyin
 • İhale dokümanlarınızı yükleyin
 • Tedarikçi ve taşeronlarınızı sürece dahil edin
 • İhalenizi yayınlayın
 • Ön tekliflerinizi toplayın ve değerlendirin
 • İhalede pazarlık sürecini yönetin
 • Firma onayını görüntüleyin
 • E-İhale sürecini raporlayın
 • Kurumsal hafızanızı oluşturun
 • Tedarikçi ve taşeronlarınızı değerlendirin

E-Satınalma

Teklif İsteme Formuyla Elektronik Satın Alma Süreci

 • Malzeme ve hizmet ihtiyaçlarınızı belirleyin
 • Teklif isteme formunuzu hazırlayın
 • Tedarikçilerinizi sürece dahil edin
 • İstek formunuzu yayınlayın
 • Teklif sunanlar ile sistem üzerinden iletişiminizi sağlayın
 • Gelen teklifleri değerlendirin
 • Kalem ve tedarikçi onayınızı verin
 • Onaylı tedarikçileriniz otomatik bilgilendirilsin
 • E-Satınalma sürecinizi raporlayın
 • Kurumsal hafızanızı oluşturun
 • Tedarikçilerinizi değerlendirin